Dispečink +420 603 421 655

Kontaktujte nás +420 603 797 397

Fyzická ochrana průmyslových a soukromých objektů

Fyzická ochrana průmyslových a soukromých objektů

Nabízíme zajištění těchto činností

  • kontrola a evidence osob, jejich pohyb po objektu a zamezení průniku nepovolaných osob do areálu
  • kontrola a evidence vozidel a jejich nákladu včetně příslušných dokladů
  • prevence proti vzniku požáru, výbuchu, ekologické havárii a předcházení jiným událostem
  • další činnost po návrhu a dohodě s vedením

Pracovníci naší firmy jsou pro tuto činnost odborně vyškoleni a fyzicky připraveni. Služba je prováděna ve firemních uniformách s vybavením prostředků mírného použití, jako je obušek, tonfa a slzný spray. Dále jsou pracovníci označeni visačkou pro ochranou službu se znakem a odznakem firmy a dle požadavku vybaveni vysílačkou a mobilním telefonem.

Ostraha je vykonávána pracovníky duševně a fyzicky způsobilými se základními znalostmi právních předpisů pro výkon služby. Dále je ostraha prováděna s cvičenými služebními psy se zkouškami a platným očkovacím průkazem. Zaměstnanci firmy R.A.S.O. zaznamenávají průběh strážní služby do knihy zápisů strážní služby, která je uložena na předem určeném místě. Tyto zápisy jsou na požádání předkládány vedení příp. pověřeným zástupcům.

Denní směna

Sloužící zaměstnanci provádějí na vrátnici důslednou kontrolu lidí a aut, kontrolu nákladů dle dodacích listů, evidovat výdej a příjem klíčů. V případě podezření na požití alkoholických nápojů před směnou i v průběhu směny jsou prováděny namátkové dechové zkoušky (dle dohody s vedením). Rovněž jsou evidovány příchody a odchody všech cizích osob v podniku. Dále se pracovníci nepravidelně pohybují po objektu, přihlíží při nakládce materiálu a sledují, zda nedochází k případnému zcizování.

Noční směna

Sloužící zaměstnanci provádějí důslednou evidenci příjezdu a odjezdu vozidel, evidují výdej a příjem klíčů zaměstnancům podniku, kteří mají oprávnění ke vstupu do objektu v mimopracovní dobu. Dále provádějí nepřetržitou pochůzkovou činnost. Při této činnosti provádějí kontrolu všech objektů v areálu. Zvýšená pozornost je věnována objektům s vyšší hodnotou. Pochůzková činnost je kontrolována elektronickým systémem TPU/PES.

Odpovědnost za škody

  1. Firma R.A.S.O. spol. s r.o. odpovídá zákazníkovi za škody, jež vznikly v souvislosti s vadně prováděnou ostrahou v případě, bude-li jednoznačně prokázán vznik a výše této škody a příčinná souvislost mezi vznikem škody a poskytnutou službou (ostrahou). V ostatních případech, kdy tato skutečnost prokázána nebude, tj. zejména, dojde-li ke vzniku škody v čase, kdy dle této smlouvy ostraha prováděna není, nese veškeré vzniklé škody zákazník ze svého.
  2. Škody, za něž firma R.A.S.O. spol. s r.o. odpovídá dle této smlouvy, se zavazuje tato společnost zákazníkovi proplácet ve lhůtě do 15ti dnů od jejich projednání, tj. upřesnění výše a prokázání škodné události a zaslaného vyúčtování, jež bude písemným podkladem pro placení.

Firma R.A.S.O. pověřeným zástupcem provádí pravidelnou kontrolu výkonu svých služeb a spolupracuje s vedením. Dále je kontrola prováděna dle elektronického systému TPU/PES. V nepravidelném časovém období prostřídává své zaměstnance ve službě, aby zamezila případným možným navázáním osobních kontaktů mezi zaměstnanci firmy R.A.S.O. a zaměstnanci jiného podniku nebo společnosti.

loga

"R.A.S.O., spol. s r.o."
Ostrava - Mariánské Hory
28. října 252/812

+420 596 622 747
+420 603 421 655
+420 603 412 155
+420 603 797 397

Pište na: info@raso.cz

Copyright © 2018 RASO - Bezpečnostní agentura Všechna práva vyhrazena. // Tvorba webových stránek Ostrava
Moravskoslezský kraj - Ostrava, Opava, Frýdek-Místek, Havířov, Karviná